လဲ့ဟေးဝကုမ္ပဏီမှ အောက်ပါ ရည်ရွယ်ချက်များအတိုင်း အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိပါသည်။

၁။ မြန်မာ့စားသောက်ကုန်နဲ့အဝတ်အထည် / သဘာဝတွင်းထွက်ပစ္စည်းများကိုကမ္ဘာ့စျေးကွက်မှာ ထိုးဖောက်နိုင်ရန်

၂။ မြန်မာ့လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်အား ပညာမျှဝေပေးရန် / အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်းကောင်းများရရှိစေရန်

၃။ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာနဲ့ ပြည့်ဝသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရရှိရန် (ဂျပန်ပြည်တွင်းကျန်းမာရေးဆွေးနွေးမှု/ ကျန်းမာရေးစကားပြန်ဝန်ဆောင်မှု/ ပြည်ပမှ ဂျပန်ပြည်သို့ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုနဲ့ကုသမှုခံယူနိုင်ရန် ဝန်ဆောင်မှု/ ဆေးဝါးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းချမှု)

၄။ ဂျပန်မြန်မာ ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ နည်းပညာဖလှယ်ရေး (မြန်မာ့အလှ သဘာဝအလှတရားများကိုမိတ်ဆက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသွားများ များပြားလာစေရန် အလားတူဂျပန်နိုင်ငံ၏အလှအပများ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများကို ကြည့်ရှုခံစားနိုင်စေရန်အတွက် ဂျပန်ပြည်တွင်းခရီးသွားဝန်ဆောင်မှုတို့ကို လုပ်ဆောင်နေပါသည်။)

令平和株式会社の事業内容は以下のとおりです。

1. ミャンマーの食品・衣料・天然鉱物製品を世界市場に浸透させる

2. ミャンマーの人材情報を共有する / 健全な雇用の機会を提供する

3. 便利で充実したヘルスケアを提供する(日本での健康相談 / 医療通訳サービス / 海外居住者が日本で受ける健康診断並びに治療に対するサービス / 医薬品並びに健康用品の販売)

4. 日本・ミャンマー間の文化技術交流(日本と同様に自然が美しいミャンマーを紹介し、観光客を増やす取り組みの実施 / 日本の伝統文化を見て体験する国内観光サービスの提供)

The business contents of Lae-Heiwa Corporation are as follows.

1. Penetrate Myanmar’s food, clothing and natural mineral products into the global market

2. Share Myanmar talent information / provide healthy employment opportunities

3. Provide convenient and fulfilling healthcare (health consultation in Japan / medical interpretation service / medical examination and treatment services for overseas residents in Japan / sales of medicines and health products)

4. Cultural and technological exchange between Japan and Myanmar (Implementing initiatives to increase tourists by introducing Myanmar, which is as beautiful as Japan, and providing domestic tourism services to see and experience traditional Japanese culture)

Lae Lae Lwin
CEO / Founder

Lae Lae Lwin is CEO and Founder of Lae Heiwa