ငါးငပိရည်ကျို(ပုစွန်မပါ) / Fermented Fish Receipt(without Shrimp)

¥990