ငါးရွှေငရုတ်သီးရခိုင်ချက် / Paste for Fish & Chill Curry

¥130