စစ်ကိုင်းမကျည်းရွက်နုချဉ် / Pickled Young Tamarind Leaves (Sagaing)

¥700

Categories: ,