ဆိတ်ဒညင်းလက်ဖက်ထောင်းရှူးရှဲ / Pounded Mutton and Djenkol with Spicy Tea Leaves

¥2,500

Out of stock

Categories: ,