ဆိတ်လက်ဖက်ထောင်း / Pounded Mutton with Tea Leaves

¥2,300

Categories: ,