ပုဇွန်ခရမ်းချဉ်သီးငပိချက် / Paste for Prawn & Tomato Curry

¥130