ပဲပုတ်ထောင်းမီးကင်(အစပ်) / Grilled Mashed Beans(Spicy)

¥700

Categories: ,