ပဲပုတ်ထောင်းမီးကင်(အဆိမ့်) / Grilled Mashed Beans

¥700

Categories: ,