မုန့်ဟင်းခါးဟင်းရည်အနှစ် / Mote Hin Khar Soup Paste

¥880