မြေပဲညှောင့်မန်ကျည်းရွက်သနပ် / Pickled Peanut Sprouts with Tamarind Leaves

¥750

Categories: ,